2014 in het kort

De Amsterdamse woningmarkt is in de loop van 2014 gaan aantrekken. Er wordt weer meer verhuisd, zowel in de huur- als de koopmarkt. Dat is hoopgevend voor alle mensen die naarstig op zoek zijn naar een woning. Tegelijkertijd blijft voor velen de betaalbaarheid van het wonen onder druk staan. Dat zal niet snel veranderen, ondanks onze inzet om de huren niet meer te laten stijgen dan strikt noodzakelijk. Wat dat betreft staan we nog maar aan het begin van een uitdagende periode waarin vooral voor huishoudens met kinderen steeds vaker betaalbaarheidsproblemen dreigen. Gelukkig lukt het De Key nog steeds om huurachterstanden te beperken en het aantal ontruimingen vanwege huurschuld te laten afnemen.

Eind 2014 werd het verscherpte financiële toezicht op De Key opgeheven. Financieel gezien zijn we dus in iets rustiger vaarwater gekomen. We bouwen en verbeteren weer. Daar hadden we lange tijd het geld niet voor. Maar de marges blijven smal; financiële behoedzaamheid blijft geboden.

In ons Jaarverslag 2014 leest u meer over onze activiteiten en prestaties waaraan we hebben gewerkt.

Kerncijfers 2014

37.732
 Woningen/verhuureenheden
 • Woningen 27.899
 • Onzelfstandige woningen 4.305
 • Garages en parkeerplekken 3.521
 • Winkels / bedrijfspanden 1.484

 • Plekken in verzorgingshuizen 282
 • Overige voorzieningen 241
€ 35,7 mln Uitgegeven aan onderhoud

Uitgegeven € 35,7 mln aan:

 • Planmatig onderhoud
 • Mutatieonderhoud
 • Dagelijks onderhoud
7,0 Rapportcijfer van
onze bewoners
 • Contact 6,5
 • Woning zoeken 7,2
 • Woning betrekken 7,3
 • Woning verlaten 6,9
 • Uitvoering reparaties 7,6
 • Planmatig onderhoud 8,0
 • Afhandeling klachten 5,4
 • Verkoop woningen 7,3
€ 124 mln Jaarresultaat
 • Exploitatieresultaat 33.595
 • Verkoopresultaat 24.574
 • Onrendabele investeringen -2.735
 • Mutatie actuele waarde 51.440
 • Vennootschapsbelasting 15.642
 • Resultaat deelnemingen 1.185
7200 Afgesloten huur en
koopcontracten
 • Sociale huur 862
 • Studenten 2.117

 • Buitenlandse studenten (SSF) 2.753
 • Vrije sector 276
 • BOG 587
 • Parkeren 157
 • Koop met Starters Renteregeling 52
 • Koop zonder Starters Renteregeling 376
26,2% Energielabel A en B
 • A en B 26,2%
 • C en D 50,2%
 • E, F, G 23,5%

Grafieken en tabellen

Inkomsten en uitgaven 2014
Afgesloten huur- en koopcontracten 2014
Verkoop woningen 2014
Percentage huurachterstand zittende huurders

Downloads

Download het complete De Key jaarverslag 2014 of de verschillende delen afzonderlijk.